Talent

Regio Amersfoort: een regio waar talent volop aanwezig is

Talent

Regio Amersfoort: een regio waar volop talent aanwezig is

Regio Amersfoort heeft een relatief jonge én hoogopgeleide bevolking. Ook is er in Amersfoort tegenwoordig een universiteit is gevestigd (SOMT University) en het Utrecht Science Park ligt om de hoek.


Citymarketing wordt ingezet om Amersfoorts talent in de spotlights te zetten en zo Regio Amersfoort meer het imago te geven van een regio waarin volop talent aanwezig is.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt staan bedrijven in heel Nederland te springen om bekwaam personeel. Dat geldt ook voor Regio Amersfoort, maar door het goede imago van de regio is het vinden van geschikt personeel hier toch nét een beetje makkelijker dan elders in het land.


Citymarketing probeert talentvol personeel aan de regio te binden door bij hen het woon- en werkklimaat van en opleidingen in Regio Amersfoort onder de aandacht te brengen.

Dennis Sille in OnderNamen


“Talentvol personeel kiest eerder voor een baan op een plek met een goed imago.”

Jong talent in de spotlights

Om voor stad en regio Amersfoort het beeld uit te dragen dat er veel talent aanwezig is, hebben wij veel voorbeelden van jong talent uitgelicht. Zo is voor Amersfoort Business een interview gepubliceerd met Sijmen Stronks en Paul Niezen van Kultlab (organisatie achter o.a. Into The Woods), gaven we lokale fotografietalenten een podium op ons Instagram-account, plaatsten we de nieuwe videoclip van rapper Monnik op onze Facebook-pagina en promootten we vele evenementen met lokaal artistiek en zakelijk talent via onze nieuwsbrieven.

Wonen en Werken in Regio Amersfoort:
1,5 miljoen contactmomenten in 2018

Wijkvideo’s

We helpen (potentiële) nieuwe inwoners bij hun oriëntatie in de regio. Welke wijk past bij welke woonwensen? De eigen inwoners zijn de beste ambassadeurs die Regio Amersfoort zich kan wensen. In de wijkvideo’s laten enthousiaste inwoners hun favoriete plekken in de buurt zien. Alex (30) bijvoorbeeld, vertelt als inwoner van het Leusderkwartier dat hij graag wandelt in park Nimmerdor. In de video over het Soesterkwartier zien we dat restaurant Citroen en Peper de favoriete plek van Maureen (25) is.

Doorontwikkeling website Wonen & Werken

De website wonen.regioamersfoort.nl was in het verleden sterk gericht op het promoten van Regio Amersfoort als een goede plek om te wonen. Vanwege de huidige woningdruk is de focus van de campagne Wonen & Werken meer komen te liggen op het promoten van Regio Amersfoort als plek om te leren en werken. Hiervoor is onder meer een pagina toegevoegd met daarop een verzameling van vacaturepagina's van bedrijven in de regio. Om de website aantrekkelijker te maken voor jong talent, zijn nieuwe foto's aan de website toegevoegd met jonge inwoners erop.

Promoten van opleidingen

Regio Amersfoort biedt veel mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen. Citymarketing promoot het opleidingenaanbod in de regio door Open Dagen van de onderwijsinstellingen onder de aandacht te brengen en door nieuws te verspreiden over nieuwe opleidingen. Zo is in Nijkerk een nieuwe Food Academy gestart en start de HU Amersfoort komend jaar met een nieuwe Associate Degree bouwmanagement. Ook werkt Citymarketing intensief samen met SOMT University of Physiotherapy om Nederland's jongste universiteit bekender te maken.

De Lichtenberg

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, heeft Citymarketing Gemeente Amersfoort geholpen met de marketing voor De Lichtenberg. In juli konden geïnteresseerden zich inschrijven om mee te loten voor een bouwkavel op het voormalige ziekenhuisterrein. Deze inschrijfperiode leverde meer dan genoeg inschrijvingen op om alle beschikbare kavels te kunnen verkopen.

2020: verbindende schakel bedrijfsleven & jong talent

Regio Amersfoort heeft een relatief jonge, hoogopgeleide bevolking. Wat betreft het aantal studenten hebben we echter een inhaalslag te maken. Het aantal opleidingen groeit, maar mede door de concurrentie van andere steden blijft het een uitdaging jong talent te binden. De bloeiende bedrijven die Regio Amersfoort rijk is, hebben een groeiende vraag naar geschikte werknemers - liefst uit de regio. In 2020 zet Citymarketing zich extra in voor de verbinding tussen het bedrijfsleven en jong talent. Zo ziet jong talent Regio Amersfoort nog meer als een aantrekkelijke regio voor wonen én werken.