Ondernemen

Regio Amersfoort is de ideale locatie om te ondernemen en voor zakelijke ontmoetingen

Ondernemen

Regio Amersfoort is de ideale locatie om te ondernemen en voor zakelijke ontmoetingen

Sterke economie

In 2019 staat de stad opnieuw in de Top 20 van de Ranglijst Economische Toplocaties van Bureau Louter. Hierin worden de economische prestaties afgezet tegen het inwonertal. In 2019 zijn meer kantoor- en bedrijfsruimten in gebruik genomen. Gelet op de snelle groei van het aantal inwoners werkt de gemeente ook aan gelijk opgaande groei van de werkgelegenheid.


Citymarketing wordt ingezet om het vestigingsimago van Amersfoort te verbeteren. Ook biedt Citymarketing een podium aan reeds in Amersfoort gevestigde bedrijven, zodat zij met elkaar kunnen verbinden en sneller kunnen groeien.

Congressen en zakelijke evenementen

Een manier om ondernemers kennis te laten maken met Amersfoort, is door in te zetten op het organiseren van congressen en andere zakelijke evenementen.


Citymarketing brengt Regio Amersfoort continu onder de aandacht bij organisatoren van evenementen. In het bijzonder wordt gemikt op congressen die passen binnen Gezond Stedelijk Leven, de propositie waar in samenwerking met partners uit provincie Utrecht steeds meer op wordt ingezet.

Makelaarscollectief Dynamis


“De Amersfoortse kantorenmarkt is zeer in trek bij gebruikers.”

Om het ondernemersklimaat van regio Amersfoort onder de aandacht te brengen, verzorgt Stichting Citymarketing Regio Amersfoort beheer van de websites amersfoortbusiness.com, ondernemen.regioamersfoort.nl, locatieamersfoort.nl en rodeloperdag.nl. Ook worden nieuwsbrieven verstuurd namens Amersfoort Business (wekelijks) en Locatie Amersfoort (tweewekelijks). Verder wordt gebruik gemaakt van Facebook, YouTube en LinkedIn en zijn diverse brochures en magazines gemaakt.

Amersfoort Business: meer dan 5 miljoen contactmomenten in 2018

Locatie Amersfoort: meer dan 1 miljoen contactmomenten in 2018

Publieksprijs BNG Bank Erfgoedprijs 2019

De campagne die werd gevoerd om het in Amersfoort aanwezig erfgoedcluster te promoten en versterken, leidde dit jaar tot een mooie beloning: Amersfoort won de publieksprijs van de BNG Bank Erfgoedprijs.


In samenwerking met Gemeente Amersfoort werd in 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers in de geo- en watersector. Het magazine BIG-nieuws (het lijfblad voor de Bouw-, Infra- en Geo-ICT professional) plaatste een artikel waarin Amersfoort 'het kloppend hart van de geo-sector' werd genoemd.

Gezond Stedelijk Leven

De Regio Utrecht, waar Amersfoort deel van uitmaakt, groeit snel. In de regio komen er tot 2040 zo’n 165.000 nieuwe bewoners bij. De regio wil deze uitdaging benutten als kans: de potentiële bedreigingen ombuigen naar een gezonde leefomgeving met een economische groei dankzij alle kennis en kunde die in de regio volop aanwezig is. De regio wil internationaal bekend komen te staan als koploper op het gebied van 'Healthy Urban Living'.


Citymarketing Amersfoort werkt mee aan de regionale inzet op Gezond Stedelijk Leven. Hiervoor worden Amersfoortse initiatieven zichtbaar gemaakt binnen de kanalen van de Utrecht Region en wordt onze expertise van online marketing ingezet voor de promotie van handelsmissies waarvan het thema aansluit bij Gezond Stedelijk Leven.

Locatie Amersfoort magazine

Regio Amersfoort is een aantrekkelijke locatie voor het organiseren van zakelijke evenementen. Citymarketing heeft hierover een online magazine gemaakt: het Locatie Amersfoort magazine. Dit hebben we onder de aandacht gebracht bij organisatoren van evenementen via onze eigen kanalen en via advertenties.

Rode Loperdag

Op 21 november rolden regionale bedrijvenkringen en de regiogemeenten de rode loper uit voor ondernemers. Liefst 170 ondernemers volgden een programma rond het thema Vitaliteit. Citymarketing verzorgde de website en een deel van de promotie voor de Rode Loperdag. Ook zetten we na afloop het fotoverslag van fotograaf Ruud van der Graaf online.

Plannen voor 2020

In 2020 willen we opnieuw laten zien dat regio Amersfoort voor bedrijven en organisaties de ideale locatie is om gevestigd te zijn. Voor de kavels voor bedrijven en kantoren in Amersfoort-Vathorst zal een speciale promotiecampagne worden gevoerd. Ook blijft er speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van Gezond Stedelijk Leven.