Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Wilt u goed op de hoogte blijven van wat Citymarketing doet? Zorg dan dat u ons volgt op social media en dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven:

Nieuwsbrieven:

Citymarketing Regio Amersfoort nieuwsbrief
Tijd voor Amersfoort nieuwsbrief (cultuur & uitgaan)
Amersfoort Business nieuwsbrief (zakelijk nieuws)
Binnenstadondernemers nieuwsbrief
Locatie Amerfoort nieuwsbrief (congressen)

Wilt u één of meerdere van bovenstaande nieuwsbrieven ontvangen? Stuur ons even een mailtje!

Wilt u met ons in contact komen?

Dat kan via citymarketing@amersfoort.nl of bel ons op 033 – 469 87 50

Colofon

Dit online magazine is een uitgave van
Stichting Citymarketing Regio Amersfoort.


Contactgegevens:
Eemlaan 98
3812 ED Amersfoort
citymarketing@amersfoort.nl


Redactie: Stichting Citymarketing Regio Amersfoort

Vormgeving en opmaak: doorendoor ontwerp

Fotografie: Kostas Brejaart, Marisa Broekhuizen, Richard Hol, Martijn Pas, Bram Petraeus, Dennis Polman, Fleur Smit

Video: Flicks Producties, Ralf Silvius Creative Content

Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Stichting Citymarketing Regio Amersfoort.


Stichting Citymarketing Regio Amersfoort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave alsmede voor handelingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Voor meer informatie:
www.citymarketingamersfoort.nl