Ondernemen

Regio Amersfoort is de ideale locatie om te ondernemen en voor zakelijke evenementen

Ondernemen

Regio Amersfoort is de ideale locatie om te ondernemen en voor zakelijke evenementen

Het aantal bedrijven in Amersfoort is groeiende. Hierdoor, en door transformatie van kantoorpanden naar woningen, is de leegstand van kantoren en bedrijfspanden aan het afnemen.

Na een dip - veroorzaakt door de crisis - neemt het aantal arbeidsplaatsen in Amersfoort sinds 2016 weer toe. Voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen blijft groeien, maar niet zo hard als de verwachte groei van het aantal inwoners. Het aantrekken van werkgelegenheid blijft daarom van belang.

Makelaarscollectief Dynamis


“Het blijft voor veel regionale en landelijke partijen een goed alternatief om zich in Amersfoort en de regio te huisvesten.”

Om het ondernemersklimaat van regio Amersfoort onder de aandacht te brengen, verzorgt Stichting Citymarketing Regio Amersfoort beheer van de websites amersfoortbusiness.com, ondernemen.regioamersfoort.nl, locatieamersfoort.nl en rodeloperdag.nl. Ook worden nieuwsbrieven verstuurd namens Amersfoort Business (wekelijks) en Locatie Amersfoort (tweewekelijks). Verder wordt gebruik gemaakt van Facebook, YouTube en LinkedIn en zijn diverse brochures en magazines gemaakt.

Amersfoort Business: meer dan 5 miljoen contactmomenten in 2018

Locatie Amersfoort: meer dan 1 miljoen contactmomenten in 2018

Om het ondernemersklimaat van regio Amersfoort onder de aandacht te brengen, verzorgt Stichting Citymarketing Regio Amersfoort beheer van de websites amersfoortbusiness.com, ondernemen.regioamersfoort.nl, locatieamersfoort.nl en rodeloperdag.nl, worden nieuwsbrieven verstuurd namens Amersfoort Business (wekelijks) en Locatie Amersfoort (tweewekelijks), wordt gebruik gemaakt van Facebook, YouTube en LinkedIn en zijn diverse brochures en magazines gemaakt.

Amersfoort Business: meer dan 5 miljoen contactmomenten Locatie Amersfoort: meer dan 1 miljoen contactmomenten

Online magazine

Steeds meer bedrijven oriënteren of vestigen zich in Amersfoort of de regio. Citymarketing heeft een online magazine gepubliceerd waarin een aantal belangrijke redenen waarom bedrijven voor Amersfoort kiezen worden uitgelicht. Dit online magazine wordt door middel van advertenties onder de aandacht gebracht bij ondernemers uit het hele land.

Dag van de Stad

Samen met de gemeente Amersfoort kwamen we met het idee om het congres Dag van de Stad naar Amersfoort te halen, onder meer met de inzet van een online bidboek. Een praktische website, om álle samenwerkende partners van het Rijk en overige stakeholders mee te krijgen in het enthousiasme dat inmiddels was ontstaan om te laten zien hoe bijzonder gaststad Amersfoort is. Met het bidboek wilden we een uniek gevoel creëren. Eigen verhalen van trotse inwoners, ondernemers én bestuurders vormden de basis.

Het resultaat? De organisatie: “Dankzij een overtuigend Bidboek vindt de dag dit jaar plaats in de Amersfoortse Wagenwerkplaats.” Op maandag 29 oktober werd de tweede editie van de Dag van de Stad bezocht door ruim 2.000 professionals, die door een excursieprogramma ook konden kennismaken met stad en regio Amersfoort.

Video: Ondernemen in Leusden

Gemeente Leusden gaf ons de opdracht een video te maken over ondernemen in Leusden. Deze video is onder meer geplaatst op de website www.leusdenonderneemt.nl.

Plannen voor 2019

In 2019 willen we opnieuw laten zien dat regio Amersfoort voor bedrijven en organisaties de ideale locatie is om gevestigd te zijn. We zullen daarbij nog meer gaan inzetten op samenwerking met Utrecht Region. Daarom zullen we in 2019 het thema 'Gezond Stedelijk Leven' invullling geven door bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven uit stad en regio Amersfoort te verbinden en uit te lichten. Ook willen we in 2019 meer congressen en kennisevenementen naar onze regio halen.